O mně

Ing. Miroslav Čermák

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby: ČKAIT 0701291

energetický specialista číslo oprávnění: 0772

2012-2016 přidružený člen české rady pro šetrné budovy (člen pracovní skupiny pro udržitelné materiály)

Stavařina mě oslovovala od dětství, vzpomínám si, jak jsem si u nás ve stodole dělal maltu a házel ji na stěnu s pocitem, že je ze mě šikovný řemeslník. Školu jsem nikdy nemiloval, ale procházel jsem jednotlivými stupni s tím, že mě snad bude studovaný obor v praxi bavit. Tímto stylem jsem došel úspěšně až k dokončení vysoké školy stavební ČVUT v Praze. Naštěstí se moje vize naplnila a začala jsem si ve stavařině hledat témata, která mě zajímala.
Stavařská touha mě vyhranila ke kritickým otázkám, proč objekty spotřebovávají tolik energie, proč se stavební materiály vozí po celém Světě, když se dají využít lokální materiály. Těmito myšlenkami jsem se dostal do oblasti pasivních domů a ekologického stavitelství. Absolvoval jsem kurzy centra pasivního domu, se zájmem jsem studoval energetickou náročnost budov a certifikaci kvality budov. Rád jsem se zapojil jako přidružený člen české rady pro šetrné budovy, do řešení otázek z hlediska udržitelné výstavby.
Vlastní zkušeností jsem si zažil stavbu slaměného domu a aplikaci hliněných omítek. Prošel jsem si jako zaměstnanec projekční kanceláři, realizační stavební firmou i firmou mimo stavební obor. S velkou chutí jsem se pustil i do myšlenky, že bych rád nabité zkušenosti předával dál. Z toho důvodu jsem se stal na částečný úvazek učitelem odborných předmětů (energetická náročnost budov, pasivní a nízkoenergetické objekty) na Vyšší škole stavební a Střední škola stavební ve Vysokém Mýtě. Přes veškeré aktivity je stále pro mě hlavní pracovní náplní projektování staveb společně se stavební fyzikou. Život je mi školou.

2018- projektant, energetický specialista, stavební fyzik
2017- externí učitel, Vyšší škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
2012-2017 projektant, spolupráce s Ing.arch.Barborou Šedovou pod značkou "Duoprojekt"
2016- TRIGA partners s.r.o., kvalitář výroby
2012-2016 P-systems s.r.o., obchodně technický zástupce, kladecí plány plochých střech
2006-2012 BKN spol.sr.o., projektant, energetický specialista, stavební fyzik

Absolvované kurzy:

Navrhování pasivních domů (centrum pasivního domu)
Poradenství v oblasti certifikace budov pro metodiku SBTool CZ
Školení IPMVP(měření a verifikace úspor v energetických projektech)
Workshopu stavění ze slámy, hliněné omítky, pracovní postupy ekologického stavitelství, Oucmanice
Celoživotní vzdělávání v rámci pasivních staveb a stavební fyziky

Vize:

UDRŽITELNÉ PROJEKTY

Ano zabývám se ekologickou výstavbou, obnovitelnými materiály, domy s nízkou spotřebou energií. Velmi důležité ale je, aby byl investor spokojený od počátečních příprav projektu až po samotné užívání svého domu. Z toho vychází i můj pohled na UDRŽITELNOST. Zná nás to většina, spěcháme, jsme nervozní a hledáme neustále klid všude kde se dá a toužíme něco ve svém životě změnit.

Rád bych s Vámi prošel celým procesem výstavby, s důrazem na to "UDRŽET" vše ve správných kolejích, bez stresu a uspěchanosti.


Navigace